Haber Detayı
30 Eylül 2020 - Çarşamba 15:37 Bu haber 222 kez okundu
 
ANNE SEPETİ ve KÜÇÜK YA DA BÜYÜK BELEDİYE
Aydın İli hakkında ve “Aydını Türkiye'nin ilk beş vilayeti arasında yer almasını sağlayacak fikir proje belgeseli (yedinci bölüm)
EKONOMİ Haberi


Merhaba;

Aydın İli hakkında ve “Aydını Türkiye'nin İlk Beş Vilayeti Arasında Yer Almasını Sağlayacak Fikir Proje Belgeseli” makaleleri dizimize izninizle devam ediyorum.

Önceki makalem DİJİTALLEŞME, e-TİCARET, AYDIN VE ANNE SEPETİ başlığını taşıyordu. Makalede belirtilen Aydın GSYİH rakamlarını mantığa vurduğumuzda Aydın için vahim, bilimsel şu sonuca ulaşılmaktadır.  “TÜİK’e göre 2017 yılında Aydın İli toplam 30.165 milyon TL GSYİH üretmiş ve kişi başına 28.072 TL gelirle iller sıralamasındaki yeri 22. sıradadır. Geçmiş makalelerimizde bilimsel verilerle ortaya koyduğumuzun aksine, gittikçe fakirleşen Aydın 2020 yılında hasılasını arttırdığını öngörelim ve bu hasılanın ülke ekonomisinin geneli küçülürken, tersine Aydın ekonomisinin büyüdüğünü ve 30 milyar TL’ye yükseldiğini kabul edelim. Buna İstanbul’da, hepimizin bildiği adı “gizlilik ve ticari sırra saygı nedeniyle adı verilmeyen bir e-ticaret firmasının”  yıllık hasılasının 2020 yılının ilk sekiz ayında Covit 19 pandemi katkısı da göz önünde bulundurularak asgari 7-8 kat artmış, yaklaşık 140-150 milyar TL civarında hasıla gerçekleştirmesi beklenilmektedir. Kanımca yıl sonunda bu rakam 180 milyar TL’ye ulaşacaktır. Örneğimizde şirket hasılası 150 milyar TL olduğu veri alınırsa, Türkiye’nin  2020 yılı genel bütçesinin gelirleri 941.944.001.000 TL olduğundan hareketle %1,5’ne denk geldiği görülmektedir. Yanı sıra örneğini verdiğimiz şirketin 5 adet Aydın hasılasına ulaşmış olduğu sonucuna ulaşılır. Bu sonuçtan hareketle;“E-ticaretin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyümeye devam ettiğini; hayatımıza giren küresel bir salgın olan Covıd-19 ile birlikte Dünya’da ve ülkemizde dijitale hızlı bir yönelim gerçekleştiğini; dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: e-Ticaret” olduğunu, Dünyadaki e-ticaret büyümesi ve büyümeye etki eden yeni sektörler ve yeni trendler (eğilimler) oluştuğunu; 2011 yılında dünyada, toplam perakende içerisindeki payı %3.6 olan e-ticaretin 2016’daki payı %8.5’e yükseldiğini, 2021 yılında bu oranın %13 seviyesine ulaşması beklenildiğini; artan akıllı telefon penetrasyonu sayesinde mobil, yeni nesil ticareti şekillendiren ana unsurlardan biri olduğunu;  tek kanalla başlayan alışveriş deneyimi, omni-channel’a (tam kanal) doğru yol almakta ve ticarette kanallar arası sınırların kalkmakta olduğunu; sürdürülebilir başarı için klasik perakendecilerin de online ticarete ve dijitalleşmeye yatırım yapmaları gerektiğini; yeni dönemde e-ticaretin öne çıkan konularından olan pazar yerleri ve sınırlar ötesi e-ticaret, e-ticaretteki iş yapış şekillerini değiştirmeye başladığını; özellikle küçük ölçekli işletmeler için yeni müşteri ve pazarlara erişim fırsatı yarattığını; Türkiye’de E-Ticarette 46 milyon internet kullanıcısı ve %58 internet penetrasyonu ile Türkiye dünyadaki önemli oyuncular arasında olduğunu; 2013-2016 yılları arasında ortalama %34 büyüyen perakende e-ticaret hacmi, 2016 yılı itibarıyla TÜBİSAD ve ETİD’in hazırladığı çalışmaya göre 17.5 milyar TL’lik bir hacme ulaştığını; yakalanan ivmeye rağmen, e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay 2016 itibarıyla %3.5 seviyesinde gerçekleştiğini ve Dünya ortalaması olan %8.5 ile kıyaslandığında Türkiye için” 2020 yılında bu rakama ulaşılacağını;  2016 yılında %65’e ulaşan akıllı telefon penetrasyonu ile Türkiye, %60 olan dünya ortalamasının üzerinde olduğunu; akıllı telefon penetrasyonun hızla arttığı Türkiye’de mobilin e-ticaret içerisindeki payı henüz %19 seviyesinde olduğunu; Dünya ortalamasının %44 olduğu dikkate alındığında, dünya ortalamasının üzerinde akıllı telefon penetrasyonuna sahip olan ülkemizde ciddi bir potansiyel bulunduğunu; Türkiye’nin e-ticaret büyümesi bugüne kadar daha çok sadece online’da rekabet eden oyuncular tarafından tetiklendiğini; E-ticaretin toplam perakendedeki payının dünya standartlarını yakalaması için klasik perakendecilerin de e-ticaret faaliyetlerine hız kazandırması gerekmekte olduğunu;  mevcut durumda, klasik perakendecilerin sektörden aldığı payın yaklaşık %30 olduğu tahmin edildiğini; “Tüketici Algısı” açısından bakıldığında Türk tüketicileri için e-ticaretin en önemli değer önerisi hala ucuzluk olduğunu;  gelişmiş e-ticaret pazarlarında ise kolaylığın daha çok ön plana çıktığını; Türkiye’de internet kullanan her 3 müşteriden yalnızca 1’i online alışveriş yaptığını” belirtmiş;

Bu bağlamda Aydın potansiyelini “Herdoth’un, gökyüzünün altındaki en güzel yer yüzü” diye nitelendirdiği ve “çay dışında hemen her bitkinin yetiştiği”, “sopayı diksen yeşerir”, “yer altı enerji  ve maden deposu”, “yer üstü her kaynağa sahiptir”, deyişlerini zikrederek; herkesin ilk kez duyacağı “Anne Sepeti” adını verdiğim “marka”yla ve İlk makalemde aşağıda başlıklarını zikrettiğim proje başlıklarıyla “AYDIN’I TÜRKİYE’DE İLK BEŞ İL ARASINA YÜKSELTMENİN” birinci ve önemli projesinin Dijital ekonomi, e-ticaret, ve Anne Sepeti’yle gerçekleşeceğini belirttim.

Projeyi kim mi uygulayacak? Cevabı bende saklı! Bir varsayım düşünebilirsiniz. Örneğin küçük ya da büyük bir belediye olabilir. Belediye; mahalli müşterek ihtiyaçların, yani sokakların bakımı, temizlik, su, esnafın denetimi, KÜLTÜR VE SANATIN gelişmesi gibi kamu hizmetlerini gören, başkanı ve üyeleri seçimle gelen, tüzelkişiliği olan yerel yönetim birimidir ve kanımca demokrasinin ilkokullarıdır. Siyasi ve İdare Hukuku literatüründe; bu ilkokulda yetişen idarecilerin daha sonra seçimlerle ülke yönetiminde yer almalarının demokrasinin sürdürülmesi, etkin ve verimli yönetimin bu sayede daha da iyi olacağı görüşü genelde kabul görmüştür.İstisnalar kaideyi bozmaz, birkaç ay önce bizzat yaşadığım ve aşağıda aşağıda anlatacağım gerçek öykü gibi!..

Aydın...Belediyesine kültürel anlamda bir katkım veya tuzum olması amacıyla geçmişte ...Derneğinin Başkanlığı yapmış, şimdi de Aydın….. Belediyesi Sağlık Müdürü olan, Başkanın kardeşi sanırım, Güzel İnsan, …ile yaklaşık üç haftadan beri (telefon kayıtlarında mevcuttur) randevu ile bazı konuları görüşmek istemiştim (emekliliğim dolayısiyle zamanımı değerlendirmek ve yaklaşık otuz yılı bulan kamu hizmetim sonucu oluşan birikimlerimden yerel yönetimlere ilişkin görüşlerimi paylaşmak gibi). Hep işlerinin yoğunluğunu ileri sürerek görüşmemiz üzerine mesaj ile (geçmişteki ayak üstü de olsa sohbetlerimiz ve hukukumuza dayanarak bana gösterdiği ilgiden dolayıdır) espirili bir şekilde "şimdiye kadar İçişleri Bakanıyla görüşürdüm be ya" yazmam üzerine bir dakika geçmeden beni telefonla aramış ve;

- 29 saniye süren konuşmasında bana (hiçbir kamu çalışanın sıradan bir vatandaşa bile yapmayacağı kabalıkta) çok fena bir fırça kaymıştır. Bunun üzerine yazdığım mesajın aynısını ilginize ve bilginize sunarım; (.. Bey, Sevgili Güzel İnsan, bir yanlış anlaşılma oldu, öyle anladım konuşmanızdan, sizinle görüşmek isteyişimin amacı; Ulusal ölçekte Türk Sanat Müziğinde beste yapan ve yapmış, besteleri ise TRT tarafından (popüler sanat müziği birçok sanatçının besteleri ret edilirken!) Aydında yaşayan bu Değerin besteleri kabul görmüş, Aydınlı bu şahsı Zat-ı Ali'nizle paylaşmak ve elinden tutmak için çözüm önerilerimi sizinle paylaşmaktı, … Belediyesine böyle bir kültürel faaliyette bir tuzum olsun istemiştim, Ayrıca dijital ekonomide Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip bir Türk Firmanın bir yöneticisinin Aydınlı olduğunun bilgisini paylaşmaktı. O kadar. ....Saygı ile, kendinize iyi bakın.) Bahsettiğim “O İsimsiz Üstat” Facebook sayfamda 17/12/2019 tarihli paylaşımda görünen bestekarlığının yanı sıra bir çok enstrümanı üretmiş olağanüstü bir yetenektir. Üstadın resmini paylaşmış ve şöyle bir tespitte bulunmuştum. (Bilal Amca'ya, Kadim Dostuma selam olsun... Eserlerinizi dinlemek ve anlamak asıl benim için bir onurdur Dostum İsimsiz Üstad. Kanımca sanat tüketim metası değil, üretimin estetiğin, yaşam sevincinin ta kendisidir. Edebi eser, besteci, şarkı, türkü meze değil, ruhun kalbi, ruha can veren hayat iksiridir. Şahsınızda sanatçı dostlarımızı saygı ile selamlarım. "Hayatta alınabilecek en doğru karar, kiminle vakit geçirdiğinizi akıllıca seçmektir." diye düşünürüm.) Bırakın yaklaşık otuz yılını devlete hizmet etmiş bir bürokratı, sade vatandaşa bile atılmaz bu fırça. Sayın … Başkan Kardeşi Müdür Bey, yönetici koltuktan güç alan değil, koltuğa güç verendir, liyakat böyle bir ilkedir. Ayrıca makam büyüdükçe makamdaki küçülmelidir, tersi değil. Ne demiş Hz Mevlana: Güneş gibi ol şefkatte, merhamette. Gece gibi ol ayıpları örtmekte. Akarsu gibi ol keremde, cömertlikte. Ölü gibi ol öfkede, asabiyette. Toprak gibi ol tevazuda, mahviyette. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Ne demiş Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal: Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Değerli Kardeşime, …. Belediyesinde ….. Müdürü Güzel İnsana Rahmetli Atilla İLHAN’la defalarca sohbet etme onurunu yaşamış ve naçizane bir öğrencisi olarak yazdığım Türkiye ve Aydın şiirlerini okumasını dilerim. Bilgi birikimim ve deneyimlerimi mezara götürmeyi düşünmüyorum, aydın halkının emrinde üstelik tamamen ücretsiz. Hiç bir beklentim yok, hoş bir sedadan başka.

Belirttiğim “AYDIN’I TÜRKİYE’DE İLK BEŞ İL ARASINA YÜKSELTME” projelerini bu zihniyetteki küçük ya da büyük belediye kadrosu mu gerçekleştirecek? Ya kanalizasyonların sokaklara aktığı Güzelçamlı ve Davutlar sokakları? Karar naçizane makalemizi okuma lütfunda bulunan vicdanların. Aydın Belgeselimize devam edeceğiz.

Aydının Türkiye'nin ilk beş vilayeti arasında yer almasını sağlama fikir belgeseli projesindeki diğer projelerin altını doldurmaya önümüzdeki makalelerimizde devam edeceğiz.

Esen kalın. Saygı ile…

AYDIN ŞARKISI

Her sabah birgüneş doğar dağlarının eteğinde,

Her akşam bir güneş batar masmavi denizinde.

Zaman zaman dört mevsimi yaşarsın bir günde.

Hey gidinin efelerin efesi hey!

Gazi ile el ele,

Haydülen de haydülen!

Damarlarımda tarihin süzülen bakışısın,

Kartal gibi süzülürsün göklerde.

Dağ taş zeytin, incir, kestane…

Menderesin bereket saçar

Uygarlıksın, bereketsin,

Efelerin efesi yeryüzünde.

Aydın oğlu Mehmet’in,

Gazi Mustafa Kemal’in güzel hisarı,

Sarsılmaz hisarı,

Uygarlıklar vadisi,

Çağların parlayan yıldızı,

Yüzün aydın, gülüşün aydın.

Çalsın sazlar, vursun davullar can geldi,

Canlar geldi,

Ben geldim.

Yüzün aydın gülüşün aydın.

Ey sevgili, açar sende tanrımın mis kokan çiçekleri.

Cennetsin, hasretsin, hasretimsin,

Seviyorum seni,

Ey tanrımın nadide çiçeği…

Kaynak: () - Haber Merkezi Editör: Kent Sokakları
 
Etiketler: Sabahattin Azazi, ANNE SEPETİ ve KÜÇÜK YA DA BÜYÜK BELEDİYE
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Sitemizin çalışmalarını nasıl buldunuz ?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Alanyaspor
20
0
0
2
6
8
2
Fenerbahçe
20
0
1
2
6
9
3
Galatasaray
16
0
2
1
5
8
4
Gaziantep FK
14
0
1
5
3
9
5
Fatih Karagümrük
13
0
2
4
3
9
6
Başakşehir FK
13
0
4
1
4
9
7
Beşiktaş
13
0
3
1
4
8
8
Hatayspor
12
0
1
3
3
7
9
Kasımpaşa
12
0
3
3
3
9
10
Çaykur Rizespor
12
0
2
3
3
8
11
Konyaspor
12
0
2
3
3
8
12
Göztepe
11
0
1
5
2
8
13
Yeni Malatyaspor
11
0
3
2
3
8
14
Antalyaspor
9
0
4
3
2
9
15
Trabzonspor
9
0
4
3
2
9
16
Sivasspor
9
0
3
3
2
8
17
BB Erzurumspor
8
0
4
2
2
8
18
Kayserispor
6
0
5
0
2
7
19
Gençlerbirliği
5
0
5
2
1
8
20
Denizlispor
5
0
5
2
1
8
21
MKE Ankaragücü
2
0
5
2
0
7
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı