Haber Detayı
03 Aralık 2020 - Perşembe 13:54 Bu haber 277 kez okundu
 
TARIM; MAL VE HİZMET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
Aydın yerel yönetimi koordinasyonunda sözleşmeli ve sertifikalı tarım; mal ve hizmet ürünleri üretimi.
EKONOMİ Haberi


Merhaba;

Aydın İli hakkında ve “Aydını Türkiye'nin İlk Beş Vilayeti Arasında Yer Almasını Sağlayacak Fikir Proje Belgeseli” makaleleri dizimize izninizle devam ediyorum.

Önceki makalemizde DİJİTALLEŞME, e-TİCARET, AYDIN VE ANNE SEPETİ projemizi anlatmış, Aydının “TÜİK’e göre 2017 yılında Aydın İli toplam 30.165 milyon TL GSYİH ürettiğini ve kişi başına 28.072 TL gelirle iller sıralamasındaki yeri 22. Sırada olduğunu, bilimsel verilerle ortaya koyduğumuzun aksine, gittikçe fakirleşen Aydının 2020 yılında hasılasını arttırdığını öngörerek ve bu hasılanın ülke ekonomisinin geneli küçülürken, tersine Aydın ekonomisinin büyüdüğünü ve 30 milyar TL’ye yükseldiğini varsayımından hareketle, İstanbul’da, hepimizin bildiği adı “gizlilik ve ticari sırra saygı nedeniyle adı verilmeyen bir e-ticaret firmasının” yıllık hasılasının 2020 yılının ilk sekiz ayında Covit 19 pandemi katkısı da göz önünde bulundurularak asgari 7-8 kat arttığını, yaklaşık 140-150 milyar TL civarında hasıla gerçekleştirmesi beklenildiğini, örneğini verdiğimiz şirketin 5 adet Aydın hasılasına ulaşmış olduğu sonucuna ulaştığımızı; bu sonuçtan hareketle; “E-ticaretin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyümeye devam ettiğini; hayatımıza giren küresel bir salgın olan Covıd-19 ile birlikte Dünya’da ve ülkemizde dijitale hızlı bir yönelim gerçekleştiğini; dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücünün e-Ticaret” olduğunu, bu bağlamda Aydın potansiyelini “Heredoth’un, gökyüzünün altındaki en güzel yer yüzü” diye nitelendirdiği ve “çay dışında hemen her bitkinin yetiştiği”, “sopayı diksen yeşerir”, “yer altı enerji  ve maden deposu”, “yer üstü her kaynağa sahiptir”, deyişlerini zikrederek; herkesin ilk kez duyacağı “Anne Sepeti” adını verdiğim “marka”yla ve İlk makalemde aşağıda başlıklarını zikrettiğim proje başlıklarıyla “AYDIN’I TÜRKİYE’DE İLK BEŞ İL ARASINA YÜKSELTMENİN” birinci ve önemli projesinin “dijital ekonomi, e-ticaret, ve Anne Sepeti”yle gerçekleşeceğini belirtmiştik. Bu gerçekleştirmenin proje ayakları olarak; Aydın İlini Refah Toplumuna Dönüştürme Projesi başlığı altında;

1-Aydın Ekonomisini Türkiye’de İlk Beş Düzeyine Getirme Dijital Donanım, Üretim, İletim Projesi:

A-Aydın Yerel Yönetimi Dijital Ekonomi Merkezi Genç Beyinler Ve İnsan Kaynakları Ofisi Projesi:

B-Aydın Yerel Yönetimi Proje Üretim, Bilgisayar Yazılım Ve Yönetim Ofisi:…’ne yer vermiştik.

Bugünkü makalemizde; “Tarım, sanayi, mal ve hizmetler proje ayakları”nı işleyeceğiz: Aydının ülkemiz tarımsal üretimindeki payı % 3,5 civarındadır. Tarım sektörü içerisinde bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık önemli alt sektörlerdir. Bitkisel üretimde en önemli ürünler incir, zeytin, kestane, pamuk ve narenciyedir. İl son yıllarda hayvancılık alanında da atılım içerisine girmiştir.

Aydın, her ne kadar bir tarım ve bir turizm kenti olarak bilinmekte ise de, sanayileşme sürecini yaşamaktadır. Bu doğrultuda yüksek katma değeri artırıcı, teknolojiyi kullanacak yeni işletmelerin kurulması önem taşımaktadır.

Aydın’da incir, zeytin, kestane, çilek, narenciye, pamuk, et ve süt ürünleri, gibi ürünlerin bol miktarda bulunması bu ürünleri işleyecek sanayi tesisleri için cazip imkânlar sunmaktadır. Mevcut yedi organize sanayi bölgesi ile ilimizde gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri yanında zengin feldspat ve kuvars rezervleri de bulunmakta olup, bu madenleri işleyerek katma değer yaratacak seramiğe ve türevlerine dönüştürecek yatırımcılar beklenmektedir.

Aydın İli jeotermal enerji varlığı bakımından Avrupa da birinci, Dünyada ise yedinci sıradadır. Ülkemizdeki jeotermal potansiyelin % 70’i İlimizde bulunmaktadır. Sahip olduğu jeotermal potansiyel ile elektrik üretimi, seracılık ve termal turizm sektörlerinde cazip yatırım olanaklarına sahiptir. Gelecekte enerji üssü olması beklenilen ve hali hazırda çok sayıda elektrik santraline sahip Aydın, büyük bir rüzgâr enerjisi potansiyeline de sahip bulunmaktadır. Ancak jeotermal elektrik santrallerinin tarımsal üretimi, çevreyi, doğayı ve havayı saldıkları sülfürlü, borlu, karbonlu ve diğer gazlarla kirlettikleri görülmekte ve Aydın Kamuoyunda büyük tepkiye ve bir infiale yol açmaktadır. Jeotermal Elektrik Santrali İşletmelerinin tarımsal üretimi, çevreyi, doğayı ve havayı kirletmeyecek şekilde kullanım maliyetlerine katlanmaları, yani karlarının bir kısmını sahip oldukları ruhsatlı sahalarda, santrallerinin ihtiyacı olan sıcak suyu veya buharını, yer üstünden yer altına enjekte edecekleri temiz suyun yer altındaki sıcak ısı potansiyelden faydalanarak ısıtmaları ve santrallerini bu şekilde çalıştırmaları, ayrıca elde edilen sıcak su veya buharının konutlarda, organize sanayi bölgelerinde, sanayi tesislerinde, turizm tesislerinde ısıtma, soğutma, sıcak su ihtiyacının giderilmesinde kullanımını benimsemeleri sağlanmalıdır. Dünyada temiz sıcak suyun yer altına enjekte edilmek suretiyle 5000 metreye kadar dahi inip o noktadaki ısı enerjisinden faydalanarak 200-300 santigrat derecede ısıtılıp tekrar yeryüzüne çıkaran çok sayıda örnekler mevcuttur. Bu husus göz önünde bulundurularak Yerel ve Merkezi idarenin özellikle büyük bir tarımsal potansiyeli ve üretimi bulunan Aydın ve diğer iller için tarımsal üretimi, çevreyi, doğayı ve havayı saldıkları sülfürlü, borlu, karbonlu ve diğer gazlar ile Menderese salınan akışkanlarla kirleten Jeotermal Elektrik Santrali İşletmelerine yapılacak kanuni düzenlemelerle yaptırım getirmelidir. Aksi durumda yani mevcut statükonun korunması durumunda Aydın halkı ve tarımı durumdan artan derecede olumsuz etkilenecektir.

Aydın; kara, demir, deniz ve hava yolu taşımacılığı imkânları ile gelişmiş bir ulaşım altyapısına sahiptir. Aydın-İzmir otoyolu, yenilenen İzmir-Aydın-Denizli demiryolu, yılda 2.400 gemi kapasitesine sahip Kuşadası Limanı, 525 tekne kapasitesine sahip Kuşadası Yat Limanı, 1.100 tekne kapasitesine sahip Didim Yat Limanı ve Aydın-Çıldır havaalanı, Aydın İlinin ulaşım altyapısının ana eksenlerini oluşturmaktadır. Öte yandan, Aydın’ın, İzmir Adnan Menderes Hava Alanına ve ülkemizin en önemli ihracat kapılarından İzmir Limanına olan yakınlığı, İlde yatırım yapmak isteyen müteşebbisler için büyük önem arz etmektedir. Ayrıca arzu eden işletmelere doğalgaz hizmeti verme olanağı mevcuttur.

Aydın İli’nin ilerlemesi, kalkınması ve daha yaşanabilir bir kent olması için her alanda yoğun bir çalışma sürdürmek gerekmektedir. Kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğine önem verilmelidir. Üretim ve istihdam sağlayacak tüm projelere, tüm yatırımcılara Aydın’da mümkün olabilecek her türlü destek ve kolaylığı sağlayabilmek başlıca amacımızdır.  Sahip olduğu atıl kalan yatırım potansiyelini hazırladığımız Aydın ekonomisini Türkiye’de ilk beş düzeyine getirme belgeseli fikir projesi ile Aydın İlini;  çağdaş, katılımcı, örgütlü, yaşam standardı yüksek, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile yüksek katma değerli tarım ve tarıma dayalı sanayisini sürdürülebilir biçimde geliştirmiş, rekabet gücü olan, dijital pazarlarda söz sahibi, doğal ve kültür mirasını turizm ve eğitim ile dünyaya sunan, dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydını gerçekleştirmek olanak dahilindedir.

Bu fikir için halkımızın, kamunun, meslek kuruluşlarımızın, odalarımızın, derneklerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, tüm yatırımcılarımızın ve Aydın’a yararlı iş ve hizmet yapmak isteyenlerin ortak aklıyla, bilgiyle, katılımcılıkla, hünerle, gönüllük ve zekayla yol almak gerekir. Aydın; tarım, turizm ve sanayinin bir arada bulunduğu, Türkiye’nin en gelişmiş bölgesi olan EGE’nin orta yerinde bulunması nedeniyle; ülkemizin topyekûn kalkınması, rekabetçi dünya ekonomisi içindeki yerini almasında önemli işlev ve potansiyele sahip bulunmaktadır. Aydın ilinin potansiyelini etkin ve verimli kullanarak yukarıda belirlenen amacı gerçekleştirme yolunda İl yerel ekonomilerini, ülke ekonomisini, ülke ekonomilerini ve Dünya Ekonomisini bilen donanımlı, birikimli yöneticiler gerektirir. Bu anlamda “Aydını Türkiye'nin İlk Beş Vilayeti Arasında Yer Almasını Sağlayacak Fikir Proje Belgeseli” inde yer alan aşağıdaki proje başlıklarını hayata geçirmek gerekmektedir:

2-Aydın Yerel Yönetimi Koordinasyonunda Sözleşmeli Ve Sertifikalı Tarım (Kooperatif, Birlikler, Bireysel Üretici Eliyle Yaş Sebze Ve Meyve, Kuru Sebze Ve Meyve, Hayvansal Ürünler, Evde Yapım Ürünler), mal ve hizmetler ürünleri üretimi

-Mal Ve Hizmet (Sanayi, Turizm, Diğer Hizmetler) Ürünleri Arz/Talep.

-Ürün Deseni (Aydının Coğrafi Yapıya Uygun Ve Tarımsal Üretimde Zaten İlçeler Arasında Kendiliğinden Bir Uzmanlaşma Vardır, Küçük Dokunuşlar Gerekmektedir.

-Kalite (Üretimde Kullanılan Zararlı Kimyasalların Önlenmesi, Çevreye Ve İnsan Sağlığına Zararlı Zirai İlaçların Kullanılmaması Sertifikalı Ve Gıda Kodeksine Uygun Üretim.

-Analiz

-Alım Garantisi Ofisi Projesi:…

Aydının Türkiye'nin ilk beş vilayeti arasında yer almasını sağlama fikir belgeseli projesindeki diğer projelerin altını doldurmaya önümüzdeki makalelerimizde devam edeceğiz.

Esen kalın. Saygı ile…

Kaynak: () - Haber Merkezi Editör: Kent Sokakları
 
Etiketler: Sabahattin Azazi, TARIM; MAL VE HİZMET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Sitemizin çalışmalarını nasıl buldunuz ?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
54
0
5
3
17
25
2
Beşiktaş
54
0
5
3
17
25
3
Fenerbahçe
51
0
6
3
16
25
4
Trabzonspor
48
0
5
6
14
25
5
Hatayspor
42
0
7
6
12
25
6
Alanyaspor
42
0
7
6
12
25
7
Gaziantep FK
40
0
6
10
10
26
8
Fatih Karagümrük
37
0
8
7
10
25
9
Antalyaspor
33
0
6
12
7
25
10
Göztepe
32
0
9
8
8
25
11
Yeni Malatyaspor
31
0
9
10
7
26
12
Sivasspor
31
0
7
10
7
24
13
Konyaspor
31
0
10
7
8
25
14
Kasımpaşa
29
0
12
5
8
25
15
Çaykur Rizespor
27
0
10
9
6
25
16
Kayserispor
25
0
12
7
6
25
17
BB Erzurumspor
25
0
12
7
6
25
18
Başakşehir FK
24
0
13
6
6
25
19
Denizlispor
21
0
15
6
5
26
20
Gençlerbirliği
21
0
14
6
5
25
21
MKE Ankaragücü
20
0
14
5
5
24
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı